Danh mục Loại văn bản

Tìm kiếm văn bản

   Số ký hiệu  Tên văn bản  Ngày cập nhật  Ngày ban hành
 
636/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH 28/06/2016 22/04/2016
5435/BHXH-CSXH Công văn của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016 24/02/2016 31/12/2015
959/QĐ-BHXH Quyết định của BHXH Việt Nam v/v ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 06/01/2016 09/09/2015
1288/QĐ-BHXH Quyết định của BHXH Việt Nam v/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 01/12/2015 03/11/2015
1300/QĐ-BHXH Quyết định của BHXH Việt Nam v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 30/11/2015 06/11/2015
1035/QĐ-BHXH Quyết định của BHXH Việt Nam ban hành quy định về mẫu sổ BHXH 09/10/2015 01/10/2015
1024/QĐ-BHXH Quyết định của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 09/10/2015 30/09/2015
5467/BHXH-CĐBHXH Công văn của BHXH Việt Nam v/v thực hiện thu và giải quyết hưởng BHXH kể từ ngày 01/5/2013 21/01/2015 31/12/2014
3789/BHXH-CSXH Công văn của BHXH Việt Nam v/v mẫu in, cấp và Quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 10/12/2014 07/10/2014
1018/QĐ-BHXH Quyết định của BHXH Việt Nam sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT 23/10/2014 10/10/2014
 Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>