Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v thông báo danh sách các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam 
Công văn của BHXH tỉnh Khánh Hòa v/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 
Hướng dẫn liên ngành của Sở GD & ĐT và BHXH tỉnh Tuyên Quang thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v thực hiện mẫu biểu thanh toán chế độ ốm đau, thai sản theo quy định tại Thông tư số 178/2012/TT-BTC 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v bổ sung thông tin trên thẻ BHYT 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 
Thông báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Tuyên Quang v/v chương trình 10.000 tỷ ưu đãi lãi vay 
Công văn của BHXH tỉnh Lạng Sơn v/v thông báo dừng KCB BHYT 
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu 
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng 
  • Số lượng truy cập:
    3,654,330 - lượt
  • Có 78 đang online
Công văn của Bộ Y tế Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Số hiệu văn bản : 2210/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành : Bộ Y tế
Loại văn bản : Văn Bản Khác
Ngày ban hành : 16/04/2012
Người ký : Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Ngày hiệu lực :
 Tệp đính kèm