Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN, BHYT 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v triển khai thực hiện Quyết định 959/QĐ-BHXH 
Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về tính tuổi nghề cơ yếu 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v triển khai Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016 
Công văn của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016 đối với DNNN và DNNN đã cổ phần hóa 
Công văn của BHXH tỉnh Tuyên Quang v/v thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016 
Công văn của BHXH tỉnh Bạc Liêu v/v mất sổ BHXH 
Quyết định của BHXH Việt Nam v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 
Quyết định của BHXH Việt Nam v/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 
  • Số lượng truy cập:
    5,316,899 - lượt
  • Có 7818 đang online
Công văn của Bộ Y tế Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Số hiệu văn bản : 2210/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành : Bộ Y tế
Loại văn bản : Văn Bản Khác
Ngày ban hành : 16/04/2012
Người ký : Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Ngày hiệu lực :
 Tệp đính kèm